För att hålla en rimlig standard på det som publiceras på denna blogg granskas för närvarande alla kommentarer innan de godkänns. Det kan därför dröja ett tag innan en kommentar blir synlig. Om en kommentar inte följer de nedanstående riktlinjerna kommer den förmodligen att raderas.

Kommentarer som består av spam eller irrelevant reklam accepteras inte. Personer som skickar spam kan bli permanent spärrade från bloggen.

Direkt ovårdat eller slarvigt språk, personliga påhopp eller liknande är normalt inte acceptabelt. Det är inte heller kommentarer som klart bryter mot svensk lag eller som uppmanar till allvarliga lagbrott. Å andra sidan är det tillåtet med sarkasmer, ironi och en lagom nivå av elakhet under förutsättning att eventuella humoristiska intentioner framgår. Det är även tillåtet att vara icke PK (politiskt korrekt). Bedömning görs från fall till fall.

Kommentera gärna men tänk på att det är bra om det du skriver tillför något. Om du för fram en annan åsikt än den som presenterats i en artikel eller i tidigare kommentarer bör du motivera varför och gärna hänvisa till någon källa. Det är naturligtvis helt ok att ställa relevanta frågor eller komma med positiv eller (hemska tanke) negativ kritik.

Om du har synpunkter eller frågor som inte är direkt kopplade till någon artikel på bloggen kan du skicka ett meddelande från kontaktsidan.