Ännu en hälsobluff

Bara för några månader sedan presenterades en studie som endast var baserade på enkätundersökningar och omfattande statistiska bearbetningar och där upphovsmännen trots det kom med grundlösa och tvärsäkra påståenden om mat och hälsa. Nu har en ny, fast gammal, studie presenterats som är ännu värre.

MatbluffDen aktuella studien har samlat in kostinformation vid ett (1) tillfälle 1991 och sedan kontrollerat förekomsten av hjärt-kärlsjukdom och stroke i den undersökta gruppen 2007. Det är alltså inga aktuella data det handlar om utan bara mer statistisk behandling av data som redan tidigare varit kända. Det finns dessutom anledning att vara synnerligen kritisk till trovärdigheten i de uppgifter som presenteras. Av de 96000 kvinnor som inbjöds att delta i studien var det bara 49261 som svarade och av dessa var det endast 43396 som ansågs uppfylla kriterierna för att medverka i studien. Och som sagt baserar man hela undersökningen på uppgifter som lämnats vid endast ett tillfälle och förutsätter uppenbarligen att de uppgifter som lämnats vid just detta tillfälle skulle vara konsistenta och representativa över en längre period.

När man läser rapporteringen i media om den aktuella studien så är det uppenbart hur otroligt okunniga skribenterna är. Uppenbarligen förstår man inte skillnaderna mellan fett och protein och blandar ihop begreppen så till den milda grad att resultatet blir en fullständigt (och kanske medvetet) vilseledande textsörja. Dessutom måste man konstatera, med viss nedstämdhet, att de så kallat seriösa tidningarna har mer vilseledande artikelrubriker än den normalt sensationslystna kvällspressen. Det ska dock påpekas att DN i efterhand ändrat rubrik på den aktuella artikeln. Men över huvud taget är det dålig journalistik att ens publicera något så enfaldigt dumt som den aktuella undersökningen.

Hans-Olov Adami, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska institutet och en av studiens författare, gör bland annat i Aftonbladet och på sverigesradio.se uttalanden om LCHF trots att den aktuella studien handlar om något helt annat. Hans uttalanden visar på en grav okunskap i ämnet och jag har svårt att se hur en person som uttalar sig på det sätt han gör faktiskt kan ha någon form av akademisk titel över huvud taget. Man bör rimligtvis kolla upp vilka bindningar till livsmedelsindustri och andra inflytelserika grupper professor Adami och de andra ansvariga bakom studien har. Det finns förmodligen ett och annat att hitta där.

Och för den som fortfarande undrar; den aktuella studien är uselt genomförd, gammal skåpmat och säger i princip inte någonting alls om riskerna med någon specifik kost. Speciellt inte om LCHF.

Mer att läsa: DN, SVT, SvD, Kostdoktorn, Med örat mot rälsen, Alexandras Prat om Mat

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Kerstin

    Men jag ser ingen länk till den nu aktuella studien? Du har alltså synpunkter på något som du inte har läst.

Lämna ett svar