Global hetluft

Man ser rätt ofta åsikter numera om att global uppvärmning, växthuseffekt och klimatförändringar är påhittad av forskare som fuskar i stor omfattning eller också kommer det påståenden att forskarna inte alls är eniga om att uppvärmningen ens existerar. Vad är det egentligen som gäller och finns det någon sanning i kritikernas påståenden?

Låt oss börja med en fråga som faktiskt fanns som en omröstning på aftonbladet.se för någon vecka sedan; Tror du att koldioxidutsläpp påverkar klimatet? Av 50949 personer tror 47.7 % att det inte stämmer. 47.7 % har fel. Att växthusgaser påverkar klimatet är helt säkert, det finns inga tvivel om den saken. Det man kan diskutera är i vilken utsträckning som påverkan sker. Jordens klimat är ju ett komplicerat system där många olika processer påverkas av varandra på sätt som vi delvis inte har en aning om ännu. Forskarna måste därför ibland gissa, undersöka och anta att påverkan är på en viss nivå. Efterhand kommer man på nya samband och nya effekter som mänskligheten har på klimatet och då kan nya hypoteser sättas upp och mer exakta beräkningar göras av hur vi förändrar jordens klimat. Det är dessutom så att samma fenomen kan påverka klimatet i både positiv och negativ riktning beroende på sammanhang. Kolpartiklar kan till exempel minska uppvärmning när de finns spridda i luften där de filtrerar bort solljus och öka uppvärmningen genom att lägga sig som ett skikt på snö och glaciärer som då smälter snabbare. En annan viktig sak att tänka på är att klimatet inte förändras i jämn takt över tiden. Olika saker påverkar varandra och kan orsaka kedjereaktioner som kan få oväntade följder.

Men visar inte den senaste vintern att det där med global uppvärmning bara är en myt, det har ju både varit rejält kallt och snöat en massa? Nej, väder och klimat är inte samma sak, även om de har med varandra att göra. Vädret förändras ju dag för dag, timme för timme. Vilket väder vi har påverkas ju av klimatet men bara för att det är extra kallt eller varmt under en period betyder inte det att klimatet förändrats. Det är först när man tittar på vädret över flera års tid man kan börja tala om klimat. Om medeltemperaturen år efter år blir högre och högre kan man dra slutsatsen att klimatet blivit varmare. Och global uppvärmning är ju faktiskt global, alltså måste man ta hänsyn till temperaturen över hela klotet under flera år för att kunna bedöma läget korrekt. Samtidigt kan man konstatera att det globalt aldrig varit en så varm Januari som 2010 sedan vi började mäta temperaturen. Trots att det varit så kallt och snöigt hos oss.

Men är det inte så att forskarna inte kunnat bevisa att den globala uppvärmning existerar? Är det inte så att forskarna har fuskat med data och att klimatet inte alls blivit varmare? Nej, det stämmer faktiskt inte. I och för sig finns det säkert enstaka forskare som fuskat inom klimatforskningen, precis som sker inom alla andra områden där det forskas, men att det skulle finnas någon världsomspännande komplott bland klimatforskare så att alla skulle förvanska sina data är taget helt ur luften. Det är många tusen personer som sysslar med sådan forskning och om det fanns ett omfattande fusk hade det avslöjats för länge sedan.

För att själv kunna avgöra i vilken omfattning den globala uppvärmningen existerar och undersöka påståenden som att uppvärmningen avstannat under 2000-talet eller att det faktiskt blivit kallare ägnade jag några dagar åt att sammanställa och jämföra temperaturdata från en mängd olika källor. Till exempel temperaturmätningar från SMHI, NOAA, NASA, GST och satellitmätningar från UAH och RSS, kombinerat med bland annat uppgifter från borrkärnor från olika platser. Jag kompenserade även några temperaturdata för den ökning som enligt vissa kritiker gjorts i vissa data under senare hälften av 1900-talet. Trots det visar alla data att temperaturen ökar.  Och det kvittar vilka data man tittar på, samma ökning syns överallt. Temperaturen ökar dessutom mycket snabbare än vad som skulle skett om ökningen berodde på naturliga fenomen.

Men vänta nu, visst är det så att forskarna inte kunnat bevisa att uppvärmningen säkert beror på växthusgaser eller att det skulle vara människan som är orsaken? Är det inte så att man bara kunnat säga att det är runt 90 % sannolikhet att människan är skyldig? Jo, det stämmer att man inte kan säga att något är 100 % säkert, men det gäller för allting. Det är inte 100 % säkert att solen finns kvar när du vaknar imorgon även om sannolikheten för att den inte skulle göra det är väldigt, väldigt, liten. Låt os göra en liknelse; om du är ute och springer en runda och någon ropade till dig att det är ett stup rakt framför dig och om du ramlar ner är det 90 % sannolikhet att du slår ihjäl dig skulle du förmodligen stanna och ta en annan väg. Risken att dö är ju så stor. Men om någon säger till dig att det är 90 % sannolikhet att människan är orsaken till uppvärmningen och att jorden kommer att bli förstörd om vi fortsätter att släppa ut växthusgaser och leva som vi gör så skulle du förmodligen reagera med att det ju inte är riktigt säkert att det skulle bli så. Och ändå är det precis samma sak. Om sannolikheten är över 90 % att människan orsakar klimatpåverkan är det ju väldigt lite sannolikhet för att det istället skulle vara något annat som är orsaken. Trots det kommer det om och om igen påståenden från vissa personer att det hela inte är bevisat. Låt mig därför säga det rakt ut: Det finns inga tvivel om att människan är skyldig till de allt större klimatproblem vi ser idag. Det finns naturliga variationer i klimatet som påverkar det hela men dessa är rätt små i förhållande till det vi håller på att ställa till med.

Men är lite extra koldioxid, CO2, verkligen farligt? Det använder man ju i växthus för att öka skörden och då kanske det är bra med mer CO2 i luften? Ja det är farligt. Under de senaste 800 000 åren har vi inte haft en CO2-nivå som varit i närheten av vad den är nu. Genom att undersöka borrkärnor från polarområdena har man kunnat dokumentera atmosfärens innehåll av gaser och vi är nu på en nivå som är 70 % över medelnivån av CO2 för den tid borrkärnorna omfattar. Vi har dessutom drygt 30 % mer CO2 i atmosfären nu än det varit som max någon gång de senaste 800 000 åren. Och inte är det orsakat av naturliga variationer. Det är inte heller ökningen av metan, CH4, som är uppåt hundra gånger kraftigare som växthusgas jämfört med koldioxid. De senaste åren har man kunnat märka att även nivåerna CH4 i atmosfären återigen börjat öka efter att nästan ha legat stilla under flera år. Om det är början på en ny ökande trend är dock för tidigt att säga idag. Det ska i sammanhanget sägas att den kraftigaste växthusgasen av alla är vattenånga, som i dagsläget har större påverkan än andra växthusgaser sammantagna. Exakt hur stor del som respektive växthusgas påverkar är inte helt säkert fastställt men man vet att en ökad temperatur medför högre halter vattenånga i atmosfären. Dessutom kan vissa föroreningar minska molnens förmåga att bilda regndroppar vilket medför att luften blir fuktigare. Fast det stämmer ju att vissa växter kan växa bättre med mer koldioxid i luften. Men då får inte temperaturen vara för hög, för då minskar växternas upptag av koldioxid istället. Och koldioxid hjälper ju till att höja temperaturen. När tundran i och kring norra polarområdet tinar kommer även stora mängder metan som ligger inkapslat i den frusna marken att släppas ut i atmosfären. Då, om inte tidigare, kommer det att gå upp för folk vad växthusgaser kan ställa till med.

Man kan utan tvekan säga att den som idag påstår att den globala uppvärmningen orsakas av naturliga orsaker eller är påhittad är, för att låna ett uttryck av Tage Danielsson, dum i huvudet, grundlurad eller så har han kopplingar till företag, organisationer eller institutioner som tjänar på att förstöra klimatet, som oljeindustrin, kemikaliebranschen, vissa globala företag med flera. Att tro att den globala uppvärmningen är en naturlig variation är lika dumt som att en vuxen person tror att Jultomten existerar på riktigt. Här måste jag påpeka att jag, och säkert många med mig, verkligen hade uppskattat om det var Jultomten som var verklig och att den globala uppvärmningen var ett fantasifoster, men så väl är det ju inte.

När Grönlands isar försvinner i allt snabbare takt, som det kommit rapporter om i vinter, måste man reagera. När man hela tiden mäter upp att det blir varmare och varmare måste man reagera. När människor tror att en kall vinter i Sverige bevisar att den globala uppvärmningen är ett påhitt måste man reagera. När vi väl sitter med facit i hand och vet att det var vi som ställde till det för klimatet är det för sent att göra något åt det.

Alldeles för sent.

Lämna ett svar