Äh, vadå grundlag?

Idag har 233 av riksdagens ledamöter valt att bryta mot en av Sveriges grundlagar, närmare bestämt Regeringsformen, genom att rösta ja till att införa Datalagringsdirektivet. Om Sverige hade haft en författningsdomstol hade den utan tvekan ogiltigförklarat den antagna lagen, på samma sätt som skett i Tyskland.

1 kap. 2§ fjärde stycket: Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

2 kap. 19§: Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

De grundläggande reglerna för det svenska statsskicket ignoreras alltså utan minsta tvekan av en övervägande majoritet av riksdagsledamöterna. Våra friheter och rättigheter kringskärs av lagstiftning, övervakning och registrering i en sådan takt att det snart inte finns någon frihet kvar att värna. Aldrig i modern tid har svenskarnas möjligheter till privatliv varit så inskränkta som nu och aldrig har vi varit så övervakade.

telekvariumTyvärr är mycket av det som sagt i debatten inför omröstningen om Datalagringsdirektivet rena lögner, påståenden utan faktabakgrund eller personliga fantasifoster hos debattörerna. Påståenden om att polisen skulle behöva denna typ av uppgifter för att kunna lösa brott är extremt överdrivna och att det på något sätt skulle gå att förebygga kriminalitet genom massövervakning är så skrattretande löjlig att bara en politiker skulle kunna komma på den.

Tyvärr måste man ju på goda grunder ifrågasätta hela det svenska politiska partisystemet, där en liten klick i partiledningarna styr hur riksdagsledamöter ska rösta, där man försvårar så långt det är möjligt för nya partier att etablera sig och konkurrera om makten, där karriär och ego går före heder och altruism, där lögnen blir sanning och snart nog sanningen lögn… när blir det 1984 på riktigt?

Svt, Svt, Svt, DN, SvD, Afb. Frihetssmedjan, Jinge, Faidros.

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Jens

    Jag tycker att det är medias bristande granskning som är problemet. Det har varit total tystnad hos SVT och Aftonbladet. SVT hade PP:s partiledare på plats samma dag som man skulle rösta, vad är det för mening med det? Många verkar förbannade över att ingen har sagt något, och det beror nog på att en majoritet bara läser Aftonbladet, och tittar på SVT och TV4. Alla kan inte vara intresserade av politik, men det skall inte innebära att man hålls ovetande om beslut som hotar demokratin.

  2. Pingback: Datalagringsdirektivet | Min luktar oxo fisk!

Lämna ett svar