Kött – eller inte?

De senaste dagarna har det debatterats om Köttfri måndag är ett bra eller dåligt initiativ och hur bra eller dåligt kött är för miljön och den egna kroppen. Veganerna har en åsikt och köttälskarna en annan. Som vanligt när det gäller frågor som debatteras och där olika grupper har helt olika synpunkter finns det argument som måste tas med en nypa salt. Man kan helt enkelt inte lita på uppgifter som sägs utan att först kolla om det finns grund för påståenden och om det faktaunderlag som anges är trovärdigt. Man ska med andra ord inte lita på att det man läser är sant utan själv kolla upp fakta. Och fakta är inte samma sak som information på någon veganförenings hemsida. Inte heller ska man oreserverat tro på kött- eller charkfabrikens påståenden. Det gäller även att se till helheten.

Är kött nyttigt?

KöttDet beror på vilket kött man menar och hur det har behandlats. En del köttprodukter kan det säkert vara bäst att undvika helt, medan andra är rena hälsoprodukter. Hur nyttigt köttet är beror på hur djuren levt och vad de levt av eftersom de gamla talesättet ”du är vad du äter” faktiskt stämmer. Det vill säga det som äts är det som kroppen byggs upp av. Om ett djur föds upp på undermålig eller felaktig föda kommer djurets kött också att ha en annan och förmodat sämre näringsprofil än ett djur som levt naturligt. Om du äter det näringsmässigt mindre bra köttet kommer även du att få en felaktig näringsprofil och lättare kunna drabbas av sjukdomar och näringsbrist. Dessutom har kött från feluppfödda, stressade djur i djurfabriker inte samma smak och konsistens som naturligt kött.

De flesta charkprodukter, som skinka, bacon, korv mm innehåller det förmodat cancerframkallande ämnet nitrit för hållbarhetens och färgens skull. Utan nitrit hade baconet och skinkan blivit grått när de tillagades och dessutom inte smakat exakt likadant. Dessutom hade det funnits mer krav på hantering och förvaring eftersom nitrit skyddar mot botulinumförgiftning. Men som sagt är det även kopplat till cancer, framför allt i tarmen. Även andra tillsatser, konserveringsmedel mm kan förvärra skadeeffekten. Charkprodukter innehåller inte sällan dessutom olika tillsatser för att fabrikanten ska kunna tillsätta mer vatten till köttet och därmed kunna tjäna mer pengar. Men naturligtvis kräver charkprodukter ett visst mått av tillsatser, eller kanske snarare ingredienser, eftersom det i de flesta fall handlar om en tillagad produkt. Det gäller bara att välja sådana produkter som inte innehåller onödigheter eller hälsomässigt tveksamma ämnen. Och om man inte hittar något bra alternativ kan man med fördel istället välja rent och oblandat kött.

Är kött dåligt för miljön?

KoDet finns inget entydigt svar på detta. Det beror helt och hållet på hur köttet är framställt. Kött från köttfabriker där djuren matas med kraftfoder, i vissa länder dessutom med läkemedel och antibiotika, för att växa till sig så snabbt som möjligt är inte alls bra för miljön. Det innebär en rejäl miljöbelastning att först odla en gröda med hjälp av konstgödning, bekämpningsmedel mm, och sedan frakta och göra om grödan till djurfoder. Kraftfodret påskyndar tillväxten hos djuret men ställer även till med hälsoproblem hos dessa. Vi ska inte heller glömma de stora utsläppen av växthusgaser som sker.

När vi låter djuren vistas i sin rätta miljö och äta sin rätta föda blir situationen däremot en helt annan. En ko som betar gräs är bättre för miljön än om man låtit gräset vissna ner och förmultna av sig själv. Samtidigt underhåller korna marken utan att det behöver göras av energikrävande maskiner. Gräsmarkerna kräver betande djur för att kunna fungera eftersom de mer öppna ytorna annars skulle växa igen och förändra livsbetingelserna för en rad organismer. Betesdjuren fungerar dessutom som omvandlare av sådana växter vi inte kan äta till något som vi kan äta, nämligen kött.

En majoritet av all jordbruksmark används idag för bete eftersom den inte är tillräckligt bra för odling. Men även det mesta av den odlade marken borde egentligen användas som betes- eller skogsmark eftersom den inte lämpad för något annat. Den tål inte årlig bearbetning och sådd eller de moderna grödor som effektivt suger ut så mycket näring ur jorden som möjligt. Jordarna eroderar, matjorden blåser bort och tunnas ut alltmer för varje år, tills det inte finns någon matjord kvar att odla i. Vi i Sverige är mycket gynnade när det gäller odlingsbar mark. Tyvärr används mycket av just den marken till att bygga på, vilket förstör den för all framtid.

Men om man odlar grönsaker behövs väl inga djur?

Det finns en tanke inom framför allt veganrörelsen att om alla åt grönsaker och andra vegetabilier så skulle man inte behöva ha någon djurhållning inom lantbruket. Sådana tankar visar på en stor okunskap om hur naturen faktiskt fungerar. Betesmark måste betas om den inte ska bli till skogs- eller busklandskap. Djur behövs för att effektivt omvandla växtdelar till gödsel för att nya växter ska kunna växa. Växtodling utan djur kräver massor av konstgödning som tillverkas av fossila bränslen, gruvbrutna mineraler mm. Utan djur är odling inte långsiktigt hållbar eller miljövänlig. Till exempel är spannmålsodling i sin nuvarande form avancerad miljöförstöring som långsamt dödar matjorden och på sikt kommer att göra stora arealer ofruktsamma.

Men det är ju synd om djuren att döda dem

Jag skulle utan tvekan påstå att det är mer synd att personer som har så begränsad fattningsförmåga att de på fullt allvar kan uttala sådana påståenden ska födas och tära på resurser som skulle kunna komma mer kompetenta personer till del. Alla djur ska dö, precis som vi människor ska det, både du och jag, och för övrigt allt annat i hela universum. Döden är en del av livet, en del som inte på något sätt går att göra något åt. Att dessutom snuttifiera och ge djuren mänskliga känslor och egenskaper, som vissa personer gör, visar på en djup okunskap om hur djur och natur fungerar. Visst har högre djur medvetande, de kan agera utifrån stimuli, visa känslor, lära sig saker osv. Däremot finns det inget som talar för att de flesta djur skulle ha ett självmedvetande, en tidsuppfattning (i den mening att de skulle kunna reflektera över tidigare upplevelser) eller liknande. Möjligtvis att sådant kan finnas bland några av våra allra närmaste primatsläktingar, och kanske hos t ex delfiner och valar, men definitivt inte bland kor, grisar och höns.

Däremot är det en annan sak om man tillför lidande i högre grad än vad som är nödvändigt och lämpligt. Det gäller ju för övrigt under ett djurs hela livslängd och inte bara vid slakt. Om man jämför den tämligen smärtfria hanteringen av slaktdjur med hur vilda bytesdjur stressas av rovdjur, hur de kan vara utsatta för långdraget lidande, kanske t o m bli uppätna medan de fortfarande lever, så torde det vara rätt enkelt att se vilket som är det för djuret mest skonsamma alternativet. Hur skulle du själv vilja dö, snabbt och smärtfritt eller smärtsamt och utdraget? Vill man dessutom ha så bra köttkvalité som möjligt gäller det att inte tillföra stress innan slakt eftersom det påverkar köttets smak och konsistens negativt. Glada grisar blir goda kotletter. Stressade grisar duger knappt till falukorv.

RädisorFör övrigt kan man ju fråga sig om inte de som är överdrivet djurvänliga och ickedödsfixerade glömmer att de ofta sätter i sig stor mängder levande föda utan att tveka ett ögonblick. En potatis är ju inte död förrän den är skalad, uppstrimlad eller kokt till exempel. En morot rivs levande och rädisor tuggar folk i sig trots att de är synnerligen levande. Nötter och frön är levande. Groddar med. Om du nu tycker att denna argumentation var ett slag under bältet så är den ändå på betydligt högre nivå än den argumentation man generellt hör från veganer och djurrättsaktivister.

Vi ska väl vara solidariska med världens fattiga?

Ska vi det? Frågan är inte så enkel som den verkar vid första åsynen. Om alla människor ska leva på en diet med större mängder kött räcker inte marken till på långa vägar. Men, det beror ju till stor del på att befolkningen är perverst stor i många av utvecklingsländerna och även i en del av de mer utvecklade länderna. Man har använt fördelarna med stora skördar i ett så kallat modernt jordbruk till att öka befolkningen istället för att öka standarden hos en mer begränsad befolkning. Därför kan man på goda grunder säga att befolkningen i många länder får skylla sig själv. Att det sen inte är de enskilda personerna som gjort valet, eller kanske ens haft möjlighet att välja är en annan sak. Ingen väljer ju att födas. Men man kan helt enkelt inte ta hur stor hänsyn till andra människor som helst. Det är naturligtvis upp till dig om du vill leva sämre för att gynna någon annan, men det är knappast en naturligt mänsklig reaktion. Den naturliga reaktionen, som även de mest hängivet solidariska skulle anamma i en tillräckligt kritisk situation, är att i första hand se till att man själv eller den egna avkomman överlever. Om det betyder att andra dukar under är det ändå ok. Om du reagerar på något annat sätt innebär det att du är en evolutionär återvändsgränd.

En aspekt man inte får glömma är att livsmedelsbrist begränsar befolkningstillväxten i de minst utvecklade länderna. Om man minskar mängden kött som konsumeras och därmed kraftfoderåtgången kan man producera mer mat åt svältande människor. Risken är att man då gör alla människor en otjänst genom att befolkningen ökar ännu mer än den annars skulle ha gjort och att överbefolkningen bara förvärras ytterligare. Det som verkar vara en bra lösning kan alltså medföra betydande negativa effekter som kanske inte är uppenbara för den som inte är tillräckligt insatt på området. Alla beslut och förändringar kommer att innebära lidande hos någon.

Men visst kan man leva utan att äta kött?

Ja, och nej. Människan kan leva på en köttfri diet om den är väl sammansatt och innehåller andra animalier, som mejeriprodukter eller ägg. Jag räknar här in fisk och skaldjur under kött eftersom det ju faktiskt är vad det är. Vegetarianer som äter fisk är inte några vegetarianer alls. Punkt. Att däremot utesluta alla animalier och leva på en rent vegansk diet är inte långsiktigt hållbart. Människan är inte anpassad för en helvegetarisk diet. Hade vi varit det hade vi inte varit beroende av näringsämnen som vi i princip bara kan ta till oss via animaliska produkter. En bra tumregel för en lämplig kost är om den kan tillhandahållas inom ett lokalt område och den under året innehåller alla näringsämnen som behövs. En helvegetarisk kost klarar inte några sådana kriterier över huvud taget. Det går i princip inte att tillfredsställa alla mänskliga näringsbehov enbart av vegetabiliska källor utan att dels blanda in råvaror från jordens alla hörn och dessutom låta delar av dem passera en kemifabrik. Förr eller senare kommer näringsbrist att uppstå, men det kan ta ett antal år, och då går det ju delvis att åtgärda med mediciner, vitaminpiller och konstgjorda kosttillskott.

BiffBara för några dagar sedan publicerades en artikel om en tjej som levt på enbart chicken nuggets i femton år och först nu blivit så dålig att sjukvård krävdes för hennes överlevnad. Det finns alltså möjligheter för kroppen att överleva en helt felaktig kost under mycket lång tid. Omsatt till veganism kan ju okunniga personer tro att de lever väldigt nyttigt när de istället sakta men säkert bryter ner den egna kroppen, och i vissa fall skadar den för resten av livet. För övrigt är det inte bara veganer som är okunniga, även många personer inom hälsovården visar upp en stor okunskap i grundläggande näringslära, tyvärr även de som kallas för dietister. De må ha hur lång utbildning som helst, det de lär sig är inte korrekt, baseras delvis på ogrundade hypoteser eller i värsta fall rena påhitt.

Att uppmana någon till en vegansk eller obalanserad vegetarisk diet borde jämställas med kvacksalveri och vara straffbart.

Och kontentan är?

Det är naturligtvis upp till dig om du vill äta kött eller låta bli. Men välj det kött du äter med omsorg. Om kvalitet och näringsinnehåll är tillräckligt bra räcker det med mindre mängder jämfört med ”fabrikskött” för att få i sig samma näringsmängder och det med betydligt mindre påverkan på miljön. Kom också ihåg att den som helt utesluter alla animalieprodukter ur kosten riskerar att långsiktigt drabbas av undernäring eller någon bristsjukdom.

Och köttfri måndag? Nej det är faktiskt bara dumt. En ekologisk måndag hade varit mycket bättre, det hade kunnat göra mycket mer för miljön.

Våga vägra vego!

Mer information kan man hitta hos bland annat Jonas Colting och Michael Eades.

Detta inlägg har 16 kommentarer

 1. kalle karlsson

  jag älskar kött

 2. Alex

  Kul med väggar av text utan källor, även helt värdelöst.

  1. Lars Ivarsson

   Är det för komplicerat med text kan du ju titta på bilderna…

 3. Mynona

  Bra text. Tyvärr inget att visa för vegetarianer, de sågar nämligen allt ”prokött” med fotknölarna, och man är både dum, elak och totalt tappad bakom en vagn om man inte ”förstår att vegankost är bäst för hälsa och miljö”.

  Vet inte hur många gånger folk sagt att till skillnad från mig, bryr de sig om sin hälsa, eftersom de är veganer/vegetarianer.

  Jag är stenålderskostare med lågt GI/LCHF-inspiration som riktmärke. Även rawfood DÄR DET ÄR TILLÄMPBART. Inga extrema ”allt ska vara vegetariskt” eller ”allt ska vara rått”. Man gör det som är bäst helt enkelt.

  När jag undrar vad som är rätt, tänker jag stenålders: ”vad var rimligt att vi åt av det här??”

 4. Mia

  Roligt att läsa och bra skrivet! =)

 5. Saga

  Jag är semi-vegetarian (jag måste äta fisk för att få mer näring då jag växer, fisken är trots allt fri tills den blir fångad. Jag har aldrig gillat att äta fisk). Jag har inte ätit kött sedan jag var nio, tio år. Jag har aldrig gillat kött heller.
  Väldigt bra text, men även om vi är gjorda för att äta kött har vi ett val. När vi inte kunde odla och var jägare, jagade vi för att kött innehåller många och mycket nyttiga näringsämnen och är en snabb, rik källa. Men nu har vi affärer och man kan köpa eller odla mat själv.
  Jag vet att djur har känslor (döm mig inte för att jag är semi-vegetarian!), det är så man överlever. Känslor hör ihop med instinkter. Om en ko utsätts för jakt blir kon rädd. Om man ger en ko mat kan den känna sig tryggare och tänka att den ska stanna. Det är känslor.
  Som jag skrev innan har vi ett val. Man behöver inte äta döda djur varje dag. Jag och många andra mår bättre av att inte äta kött. Jag accepterar att man kan gilla kött, men man kan väl i alla fall välja ekologiskt eller djur som går ute?

 6. Daniel Darwiche

  Damn! Lite text men mycket Bullshit!
  Visste inte att sådan ignorans var tillåtet, men vad ska man göra?
  Vill du lära dig något riktigt om verklig hälsa som inte är baserat på en våldsrelaterad,kapitalisk ideologi så läs en bra bok! Ex The china study. Och när du verkligen läst något och KANSKE lärt dig något, borde du skriva något om ämnet.
  Mvh Daniel D

  1. Lars Ivarsson

   Tack för ditt inlägg. Ett lysande exempel på hur illa det kan gå när hissen inte går ända upp, eller om man så vill, hjulet snurrar men hamstern är död.
   The China Study är, liksom t ex den ökända rapporten av Ancel Keys som gav upphov till fettfobi och kolesterolskräck, baserad på handplockande av för ändamålet lämpliga data för att visa det som författarna vill. Den kan inte kallas för något annat än skräp. Om du hade haft den ringaste insikt i vetenskapliga metoder hade du förstått det.

 7. Patrik

  Fantastiskt skrivet! Förutom det om djurs tänkande osv. Det var ju ren okunskap. Men alla kan ju inte kunna allt!

 8. Paulina

  Du inleder ditt inlägg på ett relativt
  proffsigt sätt genom att varken ta ställning för eller emot kött. Att du sedan har en oerhört nonchalant attityd och grundar dina påståenden på DINA personliga åsikter om ”inkompetenta veganer” m.m gör att din auktoritet sjunker som en sten i vatten.

  Jag är köttätare och älskar kött. Att du dock påstår att endast vegetabilier inte kan förse människan med alla de rätta näringsämnen är en tydlig varningsflagga på att du inte är lika insatt i ämnet som du vill försöka förmedla.

  Att utesluta kött och inte komplettera med annan föda kan mycket riktigt vara en hälsofara. Alla de essentiella aminosyrorna går dock att finna i frukt och grönt. Vi behöver sällan så stora mängder protein som vi tror; ungefär 200 kcal av ett dagligt intag på 2000 kcal. Äter man varierat med spannmål, baljväxter och fröer som komplement för kött får man lätt i sig de essentiella aminosyrorna. Exempel på fullvärdiga proteinkällor är; soja, quinoa, qourn och bovete. Detta läste jag först på diverse hemsidor, vilket förde mig till att själv kolla upp faktan på både svenska och engelska näringskalkylatorer.

  Missförstå mig rätt, jag är inte heller överdrivet insatt i näringslära (och därav snubblade jag in här) stora delar av din text ger dock antydningar om att du själv är en av dessa personer som bör tas med en nypa salt.

  1. Lars Ivarsson

   Det behövs minst den dubbla mängden protein jämfört det du anger för att kroppen ska kunna ta upp tillräckligt för att säkerställa det dagliga behovet, äldre personer behöver ännu mer eftersom deras upptag normalt är sämre. Upptaget av vegetariskt protein är dessutom sämre än för animaliskt dito.
   Sojabönor är egentligen inte ätliga om de inte processas rejält och därmed också förlorar mycket näringsmässigt. Bland annat hämmas upptag av mineraler av den fytinsyra som bönorna innehåller. Det finns även studier som t ex indikerar en ökad cancerrisk vid intag av soja. Quorn är industriframställd köttersättning som bland annat består av slemsvamp (mycket närmre släkt med fotsvamp än med champinjoner).
   Den stora nackdelen med protein från spannmål etc. är att det också innebär ett rejält intag av kolhydrater som påskyndar hjärtkärlsjukdom och leder till fetma och diabetes. Och glöm inte att människan inte kan ta upp B12 från vegetabiliska källor…

 9. Michaela

  Har du några källhänvisningar till din text? Var hämtar du informationen ifrån? Har du någon utbildning inom kost?

 10. Edvin

  Vegetarian är ett samlingsnamn för olika typer av näringslära för vegetabiliska livsmedels , när du säger att Pescetarianism och Demivegetarianism inte ingår i denna grupp är du incorrect och det visar bara att det här är en väldigt medioker källa och att det är mycket känslor nedrörd i faktan…

  1. Lars Ivarsson

   Wikipedia: ”Vegetarianism är en näringslära enligt vilken endast vegetabiliska livsmedel bör ätas”
   The Vegetarian Society vegsoc.org definierar en vegetarian såhär: ”A vegetarian is someone who lives on a diet of grains, pulses, legumes, nuts, seeds, vegetables, fruits, fungi, algae, yeast and/or some other non-animal-based foods (e.g. salt) with, or without, dairy products, honey and/or eggs.”
   Enligt merriam-webster.com är en vegetarian: ”a person who does not eat meat : someone whose diet consists wholly of vegetables, fruits, grains, nuts, and sometimes eggs or dairy products”

 11. Diana

  En köttfri måndag är väl inte dumt. Även med ditt inlägg som stöd, så kan jag se att en köttfri måndag kan vara vettigt. Då har man utrymme till fler grönsaker som också har goda fördelar, och som man kanske inte hade sökt sig till ifall man äter kött som alla andra dagar. Kanske innehåller dessa näring som inte finns i köttet. Protein från vegetabiliska källor kanske inte har fullvärdig protein i jämförelse med kött, men det finns massor med andra näringsämnen som annars inte heller hade kunnat hämtats från kött. Jag tror på att man inte ska ge kött en sån särställning, varken utesluta det helt eller frossa. Att man istället ska se kött som en del av kosten och inkludera dessa i jämvikt med allt annat som ger näring.

 12. Simon Follin

  Riktigt bra text! använder den i skolan som lite argument osv. Tack!

Lämna ett svar