Okunniga politiker

Jens Holm (V) och Mats Olausson (FP) har i en debattartikel i SvD föreslagit en subventionering av vad de kallar för ”klimatsmart mat” samtidigt som man vill införa en extra skatt på kött. Det visar sig emellertid att de båda herrarna är dåligt insatta i ämnet.

Jordens befolkning ökar i skrämmande takt och närmar sig nu sju miljarder. Politiker och makthavare har under många år blundat för problemet att jorden helt enkelt inte räcker till för att på ett acceptabelt sätt försörja sådana enorma mängder människor. Som representanter för politikerkollektivet verkar Holm och Olausson dock inte vilja ta något ansvar för den extrema överbefolkningen utan istället vill man att människor ska tvingas äta allt sämre mat. En fråga man måste ställa sig är om mindre befolkade länder verkligen ska vara solidariska med de mest överbefolkade länderna där makthavarna mer eller mindre medvetet har låtit befolkningen öka ohejdat. Ska dessa överbefolkade länder tvingas ta ansvaret för sin situation eller kommer de bara att sitta och vänta på hjälp när befolkningen svälter? Och tror Holm och Olausson verkligen att lilla Sverige ska kunna göra någon större skillnad när jordens befolkning är nästan tusen gånger större än Sveriges?

Att kunna äta sig mätt är inte samma sak som att äta sig mätt på nyttig mat. Mycket av den mat som framställs består till stor del av av stärkelse, dvs kolhydrat, en energikälla som är relativt tom på nyttiga näringsämnen. De kolhydratrika livsmedlen, t ex spannmål, ris och majs, ökar risken för bland annat diabetes och hjärtkärlsjukdom och är ingen lämplig kost för människor. Dessutom kräver kolhydratrika livsmedel mycket konstgödsel som kräver mycket energi att framställa och som gör jordarna utarmade.

Människor behöver, för att må bra, en kost med kött, fisk, naturligt fett och lagom mängd av grönsaker och möjligtvis lite frukt. Fett och protein är absolut livsnödvändigt, däremot behövs inte kolhydrater alls för att leva ett långt och friskt liv. Mycket frukt är idag väldigt förädlad och innehåller mycket socker, dvs kolhydrat, och är därför nästan att räkna som godis. Även många andra livsmedel är processade och behandlade och är tveksamma ur nyttighets- och näringssynpunkt. Sojabiffar, quorn mm är exempel på livsmedelsindustrins kemikaliemat och inget som kan rekommenderas för den som vill leva ett hälsosamt liv.

Holm och Olausson påstår att köttkonsumtion leder till cancer och tar då upp charkprodukter som exempel. De trampar då rejält i klaveret eftersom problemet med charkprodukter till största delen består i innehållet av nitrit som kan ge upphov till starkt cancerogena ämnen i kroppen, speciellt tillsammans med vissa konsververingmedel. Det är alltså inte köttet som är problemet i det fallet.

Det finns även vissa näringsämnen som till exempel vitamin B12 som i princip endast finns i animalier och som vid brist kan leda till allvarliga nervskador, en brist som inte sällan drabbar veganer och strikta vegeterianer. Att de som äter mycket frukt och grönt är friskare än vissa andra kan säkert stämma men det beror troligen på att dessa människor är sådana som tar till sig råd om motion, rökning mm och därför har en betydligt mindre skadlig belastning på kroppen. Förmodligen hade de varit friska även om de inte ätit en endaste frukt.

Man kommer även med påståendet att animaliskt mättat fett skulle ge upphov till hjärtkärlsjukdom vilket inte kunnat bevisas i en enda vetenskaplig studie trots att forskarna försökt i över 50 år. Det finns däremot en hel del nya studier som visar på motsatsen. Det finns indikationer på att fettsnål kost kan ge upphov till depression. Dessutom finns det en liten knorr i det hela, nämligen att kolhydrater som tas upp av fettceller i kroppen omvandlas till – just det – mättat fett. Om det nu var så farligt för kroppen skulle kroppen nog inte tillverka det själv.

Det är sant att boskapsuppfödning ger tillskott av växthusgaser, men för till exempel gräsbeteskött är detta tillskott försumbart. Om gödsel från stallar används för produktion av biogas minskar miljöpåverkan även för mer industrialiserad köttproduktion. Ju naturligare köttet är producerat desto mindre blir miljöpåverkan. Ät naturligt kött så är du snällast mot miljön.

Som en liten slutanmärkning kan man även påpeka att de 100 miljoner ytterligare människor som enligt Holm och Olausson svalt 2009 jämfört med 2008 råkar vara nästan exakt lika många som befolkningsökningen mellan de båda åren. Någon som kanske ser en liten koppling där?

Lämna ett svar