Fanatiska feminister i farten

Med några dagars mellanrum har feminister genom artiklar jobbat för att flytta fram sina positioner, Dels genom en artikel i SvD med efterföljande artikel på NewsMill om prostitution och sedan en artikel på NewsMill om manliga p-piller under en falsk manlig pseudonym som enligt DN är skriven av en grupp kvinnor.

Prostitute

Det är viktigt att direkt påpeka att jag inte tycker att kön är något som ska styra yrkesval, lön, möjligheter i samhället eller liknande. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att män och kvinnor är olika, till exempel fysiskt och känslomässigt, även om de individuella skillnaderna naturligtvis kan vara stora. Det innebär inte att män skulle vara bättre än kvinnor, eller för den delen tvärtom, både män och kvinnor behövs lika mycket i samhället, det handlar bara om att det finns skillnader mellan könen. Män och kvinnor gör olika val utifrån dessa skillnader och detta måste man faktiskt acceptera. Och detta är dessutom helt naturligt, se på många andra djur där hanar och honor har olika roller. Fast försök att få en feminist att förstå något sådant och du har påtagit på dig ett veritabelt sisyfosarbete.

Vad har då sexköp med det här att göra? Inte särskilt mycket egentligen, förutom den lilla detaljen att de flesta sexköpare är män och de flesta sexsäljare kvinnor. Alltså måste det enligt feministisk ideologi handla om kvinnoförtryck, exploatering osv. Nu är det ju dock inte så enkelt och i debattartikeln om prostitution, som bland annat undertecknats av Gudrun Schyman, kommer man med fullständigt ogrundade påståenden och gör svepande generaliseringar som saknar varje form av verklighetsförankring. I artikeln kan man bland annat läsa sådant totalt nonsens som

Sexköp är ett brott mot mänskligheten, jämlikheten, och värdigheten hos den köpta personen

vilket ju visar hur lite artikelförfattarna faktiskt förstår och hur förvirrad omvärldsuppfattning de har. Det bästa man kan säga om artikeln är att det är hoptotat feministiskt trams. Att man vill att alla sexsäljare automatiskt ska ses som brottsoffer är ju faktiskt att vilja omyndigförklara människor mot deras vilja.

Jag anser att en vuxen, myndig, person ska ha rätt att köpa och sälja sexuella tjänster om de så önskar under förutsättning att det sker på eget initiativ och utan någon form av tvång eller liknande. Om någon tycker det är ett lämpligt sätt att tjäna pengar eller om någon tycker att det ger dem någon sexuell tillfredsställelse tycker jag att de ska få göra som de vill. Och oavsett vad man anser om fenomenet som sådant så finns det grupper i samhället för vilka prostitution är en av de få sätt som finns tillgängliga för att få sexuell tillfredsställelse. Handikappade som kanske inte har möjlighet att ens tillfredsställa sig själv har också sexuella behov. Ska man inte kunna låta sådana personer köpa sexuella tjänster om de så önskar? Skulle de göra det idag räknas de som kriminella.

När man läser den utredning (SOU 2010:49) som gjorts angående sexköpslagen och dess effekter, och som artikelförfattarna indirekt hänvisar till, slås man nästan omgående av att den måste vara skriven på beställning för att visa att lagen haft önskad effekt. Utredningen har bland annat därför också kritiserats av ett antal remissinstanser, bland annat RFSL.

Man talar i utredningen om att lagen kom till för

att markera samhällets inställning att prostitution inte är en önskvärd företeelse

när man egentligen menar vissa gruppers inställning till prostitutionen.

I en artikel i Apropå kan man läsa att

En del har haft invändningar mot vetenskapligheten i vår utredning. Det kan man ha, men enligt min syn har vi kunnat visa att lagen haft effekt utifrån syftet: att visa att vi inte vill ha prostitution i samhället

Här säger utredningsförfattaren det svart på vitt, lagen kom till för att ändra inställningen till sexköp hos allmänheten, inte för att lösa några samhällsproblem.

Man måste även ifrågasätta studier som gjorts angående attityder till sexköp eftersom sådana är mycket lätta att manipulera och utan problem kan ge just det resultat som efterfrågas. Vill man ha svar som stödjer sexköpslagen kan man t ex fråga:

Tycker du att det är bra att förbjuda sexköp när du känner till att många kvinnor utnyttjas och utför dessa motbjudande aktiviteter under tvång?

medan man naturligtvis får ett helt annat svar om man frågar:

Tycker du att myndiga personer ska få lov att fritt sälja och köpa sex utan att jagas av polis och domstolar?

När man läser vidare i utredningen får man känslan av att författaren anser att de som köper eller säljer sex är sjuka personer som ska ha behandling. Det är inte särskilt många år sedan som inställningen till homosexuella var exakt likadan. När man tittar på helheten ser man att de personer som står bakom sexköpslagen inte är några humanister eller personer som vill förbättra samhället utan personer som har en agenda att förändra samhället i den riktning de tycker är den rätta.

Men är det egentligen prostitutionen i sig som är problemet? Nej, naturligtvis inte. Det som är problemet är beroenden, människohandel, trafficking, hot, våld och tvång. Istället för att åtgärda de problemen så har man gjort något åt det som stuckit i ögonen på på ett gäng feminister. Problemet med sexköpslagen är ju att man inte kommer åt de bakomliggande aktörerna som tjänar de stora pengarna och som kommer att fortsätta att göra det eftersom människors sexdrift fortfarande existerar. Sex säljer, som bekant

Piller

Och därmed över till artikeln om p-piller för män som alltså ska vara skriven av en grupp, huvudsakligen bestående av kvinnor om man ska tro på uppgifter i DN. Det verkar dock vara en väldigt liten grupp eftersom hon sägs heta Linda Karlsson. Huruvida denna Linda Karlsson faktiskt existerar eller om det är Gudrun Schyman som är i farten igen kan man aldrig så noga veta. Jo, jag skojar. Fast riktigt säker kan man aldrig vara. Att det ligger feministiska initiativ bakom kan man förmoda, speciellt med tanke på en del citat i artikeln i DN.

Det trista med hela idén med p-piller är den påverkan de innebär på användaren. Hälsorisker, humörförändringar och minskad sexlust är bara några komplikationer. Och vissa kvinnor drabbas värre än andra. Att tro att ett eventuellt framtida p-piller för män skulle ha mindre problem än de existerande för kvinnor är inte så troligt. Naturligtvis får man väga för- och nackdelar mot varandra och för en del personer kanske pillren är en bra lösning. För det stora flertalet skulle jag nog ändå säga att det borde finnas bättre alternativ.

Vissa män argumenterar att de vill kunna kontrollera möjligheten till befruktning, precis som kvinnor kan göra med olika metoder. Det kan ju ha att göra med att inte vilja bli ofrivillig förälder eller att kanske vara rädd att bli lurad in i ett förhållande på grund av en graviditet. Som det är idag är ju det enda preventivmedlet för män kondom och det kan ju upplevas opraktiskt och mindre skönt ibland. För män som inte vill ha barn alls finns det ett enkelt ingrepp som kallas vasektomi, eller om man så vill sterilisering. Att det borde finnas ytterligare något alternativ för män är helt klart men frågan är vad. Förmodligen kommer det förr eller senare att dyka upp något ytterligare alternativ men om det kommer att bli ett p-piller för män är jag inte helt säker på. Men det får framtiden utvisa.

Lämna ett svar