Dags att förbjuda omskärelse

RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér tar på SvD Opinion upp frågan om manlig omskärelse och specifikt den som drabbar barn. Det är välkommet att RFSU nu tar klar ställning i frågan även om artikeln kunde varit lite mer långtgående när det gäller krav på ett generellt förbud mot könsstympning av barn oavsett kön.

Man måste bara undra hur det ännu 2011 är tillåtet att stympa spädbarn. Hur kan könsstympning av spädbarn över huvud taget ske i skattefinansierad offentlig vård? Enligt socialstyrelsens undersökning år 2007 utförs dessutom många omskärelser utan tillräcklig bedövning och utan medicinsk kompetens hos den som utför övergreppet. Kvinnlig omskärelse, som framför allt varit förekommande i vissa delar av Afrika, är sedan länge förbjudet i Sverige och det på goda grunder. Bruket är även på stark tillbakagång i Afrika och förhoppningen är att sådana styggelser snart ska höra till det förgångna. Men det finns ingen anledning att tillåta vissa ingrepp på hälften av alla barn och samtidigt förbjuda motsvarande ingrepp hos andra halvan.

Det finns studier som visar att omskurna män inte smittas av HIV och vissa könssjukdomar i riktigt samma utsträckning som icke omskurna. Men att rekommendera omskärelse för att minska spridning av sjukdomar är inte så särskilt genomtänkt. Dels är risken fortfarande stor att smittas, dels är risken för sexualpartnern fortfarande lika stor och användning av kondom ger mycket, mycket större skydd samtidigt som det skyddar mot graviditet. En annan risk är att de omskurna personerna tror att de är mer eller mindre immuna mot sjukdomar och därför faktiskt kan utsätta sig för större risk än innan, något som absurt nog kan ge upphov till större risker. Man kan inte utesluta att vissa omskurna lever efter strängare religiösa regler som gör att de är mindre utsatta för oskyddat tillfälligt sex och att detta påverkar de resultat som undersökningarna gett. Dessutom finns det ju med hälsoaspekten som argumentation inte någon anledning att genomföra någon omskärelse innan sexuell debutålder.

Man kan se en del argument om att omskärelse handlar om religionsfrihet och att det skulle kränka den fria religionsutövningen för t ex judar om omskärelse förbjöds. Men inget kan vara mer fel. Om det sker en kränkning är det inte de religiösa föräldrarna, prästen i församlingen, Gud eller någon annan som kränks utan det oskyddade barnet som tvingas in i en religion. Det handlar inte om religionsfrihet utan om att omyndiga barn utsätts för ett religiöst tvång. Var och en ska vara fri att välja, men hur gör du det valet om du redan som spädbarn tvingats in i något? Man kan byta namn, uppfattningar och värderingar men man kan inte sätta tillbaka en avskuren kroppsdel. Om någon som är myndig väljer att ägna sig åt någon sorts kroppsmodifiering, oavsett om det handlar om religiös omskärelse, piercing, tatuering eller något annat är en helt annan sak och något som fortfarande ska vara fullständigt tillåtet, precis som det ska vara tillåtet att ha vilken tro man vill så länge det inte skadar någon annan.

Man ska även vara medveten om att omskärelse påverkar möjligheten till sexuell njutning och kan ge upphov till besvär i samband med sex och onani.

Jag är ingen person som normalt tycker att det finns anledning att förbjuda saker eftersom det så sällan leder till några större positiva effekter. Faktum är att rätt många av de förbud och regleringar som finns idag skulle kunna avskaffas utan att det hade försämrat samhället, tvärtom hade det kunnat ge upphov till många positiva effekter på ett antal områden. Men ett generellt förbud mot stympning och oåterkalleliga ingrepp utom av rent medicinska orsaker på barn är faktiskt en god sak att verka för och något som alla som säger sig vara för barns rättigheter borde ställa upp på.

Det finns ett antal bloggare som också tyckt till i ämnet, bland annat Morphei Dräng, Philip Wildenstam, Pelle Billing, Zac’s åsikter på ett fat och Ann-Mari’s Blogg.

Läs även mer i RFSU:s nya skrift Omskärelse av pojkar och män.

Detta inlägg har 4 kommentarer

 1. Det är inte tillåtet att stympa barn och enligt svensk lag måste manlig omskärelse alltid ske med bedövning.

  1. Lars Ivarsson

   Att skära bort frisk vävnad utan att det finns någon medicinsk anledning ska kallas för vad det är, stympning. Oavsett vad lagen säger är det i realiteten så att många omskärelser sker utanför sjukvården under mindre hygieniska former och ofta utan tillräcklig bedövning. Det enda sättet att komma åt det hela är att inte tillåta omskärelse av barn i någon form.

 2. StopIsraelNow

  Omskärelsens normgörande i vissa delar av världen visar hur en rik minoritet totalt kör över massorna. I detta fall behöver majoriteten skydd.

 3. Al

  Bilden av religiösas dogmatism blir inte bättre när de inte ens har tålamod att vänta till pojken är 16 år.
  Faller Judendomen pga lite onani?
  Att dagens skräckinjagande IS består av 100% testosteronstinna frustrerade män kanske på psykologiskt plan beror på just denna motvilliga ”renhet” som männen ej kan hantera?

Lämna ett svar