En grisig historia

I dagarna tävlar politiker, forskare och så kallade experter med att komma med de mest överdrivna, ounderbyggda, och idiotiska kommentarer angående det som felaktigt kallas svininfluensa. Det verkar som de flesta har drabbats av kollektiv noja och synbart upphört med all egen tankeverksamhet, ivrigt påhejade av media.

Folkhälsoministern beklagar det första dödsfallet i H1N1-influensa (som det korrekt borde kallas). Att det samma dag knivmördades minst en svensk, att några stycken tog livet av sig och ett par dussin dog i förtid i hjärtsjukdom verkar inte någon bry sig om. Hela influensadebatten är fullständigt utanför alla proportioner. Och det är i huvudsak de ansvariga politikernas och tjänstemännens ansvar eftersom de redan tidigt överdrev risker och totalt felbedömde vaccinationsbehovet. Och hellre än att nu backa (och stå med tio till femton miljoner vaccindoser för mycket) så kör man på så det ryker och kommer med allt mer patetiska utspel.

Man ska vaccinera sig av solidaritet. Av solidaritet? Om man ska vaccinera sig är det väl för att man själv är orolig för att drabbas av sjukdom, inte för att någon skröplig person som råkar komma i ens närhet om man mot förmodan just då är smittsam med H1N1-virus inte ska drabbas. Eller så ska man vaccinera sig med omtanke om BNP, jobbet eller något annat som inte har med saken att göra. Av någon anledning verkar alldeles för många personer vara alldeles för angelägna om att få så många som möjligt att frivilligt låta sig injiceras med en oprövad och okänd substans för att det ska gå obemärkt förbi. Det går inte att helt frigöra sig från tanken att det finns en underliggande agenda, hur långsökt en sådan tanke än kan synas.

Några enkla fakta:

H1N1 kan sägas vara en släkting till det virus som gav upphov till Spanska sjukan som härjade under första världskriget. På den tiden skördade influensan massor av offer men det berodde huvudsakligen på att det inte fanns de mediciner och behandlingsformer som finns idag och som gör att de flesta som blir allvarligt sjuka idag kommer att klara sig utan men.

H1N1 ser inte ut att vara värre än vanlig influensa, faktum är att mycket tyder på att symptom och sjukdomsförlopp är mildare än vanlig influensa. Det är inte osannolikt att rätt många kommer att ha haft H1N1-influensan utan att bli märkbart sjuka av det. Däremot riskerar fler att smittas eftersom många yngre verkar sakna immunförsvar mot det aktuella viruset.

Det finns inget som tyder på att de som inte tillhör någon riskgrupp i någon mer omfattande grad skulle löpa större risk att bli så sjuka att de kräver sjukhusvård eller för den delen dö av influensan. Det är de som redan har hjärt/lungsjukdomar, nedsatt immunförsvar med mera som i övervägande grad riskerar att bli allvarligt sjuka.

Det för Sverige aktuella vaccinet är helt nytt, otestat, har okänd skyddsgrad, okända biverkningar och är i skrivande stund inte godkänt att användas. Det krävs två vaccinationstillfällen per person för att få ett tillräckligt skydd. Mycket tyder dessutom på att skyddet inte verkar mer än sex till nio månader. Och om viruset då har muterat till en mer aggressiv form kan de som vaccinerat sig löpa mycket större risk att bli sjuka än ovaccinerade.

Gravida löper fyra till fem gånger större risk att drabbas av komplikationer än genomsnittsbefolkningen om de drabbas av influensan. Det finns dock ingen uppgift om att influensa skulle påverka fostret negativt. Däremot saknas fullständigt riskanalys och uppgift om vilka komplikationer som kan bli följden av att vaccinera gravida med ett oprövat vaccin. Risken kan vara många gånger större att barnet kan drabbas av skador, skador som kanske visar sig först flera år in i framtiden. Har alla glömt vad som hände när man gav gravida ett läkemedel som hette Neurosedyn? Om det är något tillfälle i livet en kvinna ska vara extremt försiktig med alla okända och potentiellt farliga ämnen är under graviditeten.

Vaccintillverkarna har friskrivit sig från allt ansvar rörande biverkningar och skador som kan uppstå till följd av vaccinering. Med andra ord finns det anledning att fundera angående varför de inte vågar garantera sin egen produkt. Man kan på goda grunder anta att de inte själva vet vad det är för soppa de har rört ihop.

Dessutom kommer vaccinationerna igång för sent för att ha att en sådan nytta att kostnaderna för hela det gigantiska projektet kan motiveras. Varje svensk får indirekt betala ett antal hundralappar för dessa dårskaper som våra politiker hittar på.

Skulle du på fullt allvar vaccinera dig när du vet allt detta?

Detta inlägg har en kommentar

  1. Kristina

    Hade inte tänkt vaccinera mig ändå. Storm i ett vattenglas är alltid roligt men suckframkallande att åse på avstånd.

Lämna ett svar