Kärnkraften och framtiden

Låt mig börja med att konstatera att kärnkraft av den typ som används idag har en hel del problem och egentligen aldrig borde införts. Reaktorerna är inte stabila i sig själv och det finns alltid möjligheten att en allvarlig olycka kan inträffa. Dessutom finns problem med radioaktivitet och med allt avfall som produceras. Samtidigt medför användningen av kärnkraft istället för fossila bränslen minskade koldioxidutsläpp och minskad påverkan på klimatet. Man ska även komma ihåg att inget är ofarligt och att man alltid måste väga för- och nackdelar mot varandra för att kunna bedöma om något är acceptabelt. I vårt, numera snuttifierade, land finns det tyvärr en rejäl övertro på säkerhetsåtgärder, lagar och regler och skydd mot snart sagt varje tänkbar fara. Tyvärr blir världen inte säkrare för det och människor är lika rädda som innan, men nu för fullständigt ofarliga saker. Det är bra att göra saker säkra men det blir fel när man överdriver.

Naturligtvis måste man tänka på att om samma mängd pengar som använts på kärnkraften, både inom forskning och drift, istället använts till att ta fram alternativa energikällor, hade vi förmodligen haft betydligt mer energi från dessa källor idag än vad kärnkraften ger. Men nu är det inte så och då får vi utgå från vad som finns, inte vad som borde ha varit. Och vi kan snabbt konstatera att kärnkraften idag står för en inte obetydlig del av vår energitillförsel. Vissa länder är faktiskt beroende av kärnkraft för mer än hälften av sin elproduktion. Man kan ju fundera på om man istället för att fortsätta med kärnkraft skulle välja att satsa på alternativa energisystem för att långsiktigt åstadkomma betydande fördelar för klimatet och för den mänskliga civilisationen. Men oavsett vad vi gör så har vi ett stort antal reaktorer och stora mängder radioaktivt avfall att ta hand om till tämligen stora kostnader. Förtida avveckling innebär ju dessutom en omfattande kapitalförstöring samtidigt som alternativ tar tid att utveckla och bygga ut.

Det finns faktiskt anledningar att fortsätta kärnkraftsutvecklingen. Faktum är att på lång sikt är det högst troligt att det totalt sett blir mindre problem då än om man nu avbryter och avvecklar kärnkraften som vi har idag. Fjärde generationens reaktorer som ännu är under utveckling kan nämligen använda det bränsle som våra nuvarande reaktorer redan använt en gång. Det som vi annars skulle behöva lagra i hundratusentals år kan nästan helt förbrukas och avfallet blir betydligt mindre radioaktivt än det vi har idag. Det behöver kanske bara lagras några hundra år innan det är mer eller mindre ofarligt. Men samtidigt som denna generation av reaktorer blir en realitet bör alla nuvarande aggregat avvecklas så vi minimerar riskerna.

Det är alltid en fråga om vad vi vill göra och vad som innebär största risken någon gång i framtiden. Det dummaste är förmodligen att göra som SKB, Svensk Kärnbränslehantering, förordar, nämligen att gräva ner gammalt kärnbränsle långt ner i berget. Det finns inget säkert berg att lagra avfall i i hundra tusen år. Det är dubbelt så länge som vi som moderna människor anses ha existerat och att överblicka sådana tidsrymder är helt omöjligt även om SKB påstår något annat. Naturligtvis kan de ju påstå vad som helst för ingen kommer ju att kunna ställas till svars om vårt nuvarande kärnavfall orsakar en miljökatastrof om tusen år.

Och slutligen kan man ju konstatera att den enda miljövänliga kärnenergin kommer från solen och att jorden varje timme mottar mer energi från solen än vi totalt förbrukar varje år. Det gäller bara att se till att vi kan samla in och distribuera energin så effektivt som möjligt. Det är det enda långsiktigt riktigt hållbara alternativet.

Läs även på SvD, AfB, DN, DN och HD.

Detta inlägg har en kommentar

 1. Magnus

  Det du säger sist i ditt inlägg är mycket vettigt:

  ”Och slutligen kan man ju konstatera att den enda miljövänliga kärnenergin kommer från solen och att jorden varje timme mottar mer energi från solen än vi totalt förbrukar varje år. Det gäller bara att se till att vi kan samla in och distribuera energin så effektivt som möjligt. Det är det enda långsiktigt riktigt hållbara alternativet.”

  Det märkliga är att de enda anläggningar (turbinbaserade i etablerade öknar såsom i Sahara; för en ekonom så är det attraktivt eftersom det knappast finns någon alternativanvändning av dessa öknar) som kommer ifråga för detta påminner mycket om kärnkraftanläggningar utan att alls ha de sistnämndas nackdelar.

  En annan aspekt är att de största utmaningarna för detta är ekonomiska (krävs enorma investeringar som måste skrivs av under mycket lång tid) och politiska (krävs stora elnätinvesteringar över många nationsgränser). Det tekniska aspekterna kan i dessa sammanhang faktiskt tonas ned.

  Så vad väntar man på? Det är faktiskt obegripligt med tanke på att det är ytterst hanterbara frågeställningar i botten.

  För mer inspiration, se http://en.wikipedia.org/wiki/Super_grid (ingen vindkraft i Skandinavien inte). Ett sådant nät (med både likheter och skillnader med/från Internet) innehåller många utmaningar, främst av icke-teknisk natur.

Lämna ett svar