Inte 48 sekunder

Det kan vara lite si och så med trovärdigheten i Vägverkets annonsering. Man formulerar sig gärna på ett sätt som ska få trafiken att framstå som farligare än den är samtidigt som den egna förträffligheten beröms. Det är inte ovanligt att framställa procenttal som exakta när de i själva verket bygger på väldigt osäkra tumregler. Siffror tas ur sitt sammanhang och ger en väldigt skev bild av verkligheten. Man formulerar sig på ett sätt som vid en snabb genomläsning ger en helt annan bild än den verkliga. Allt för att lura i allmänheten att verkligheten är en annan än den är. Om det sker i nollvisionens, prestigens eller den egna budgetens namn ska jag låta vara osagt.

Så fel det kan bli

Den senaste annonskampanjen var dock ett nytt lågvattenmärke. Ni har säkert sett den, ”Är det värt 48 sekunder?”. Tyvärr så har Vägverket räknat fel. Det är faktiskt 50 sekunder det ska vara. Samma fel återfinns på flertalet av Vägverkets webbsidor där hastighetstabeller är felräknade. Med tanke på att man inte klarar av att räkna ut något så enkelt som tidsvinst vid olika hastigheter måste man ju ifrågasätta alla övriga av kalkyler som Vägverket gör. Bland annat vajerräcken och hastighetskameror kom till efter fantasikalkyler man lyckades dupera politiker med. Tyvärr har, eller som tur är, har ju just dessa åtgärder inte alls nått de resultat man eftersträvat, men det talar man väldigt tyst om.

Torsten Martinsson, projektledare på Vägverket, säger sig vara medveten om felet men konstaterar att man inte bryr sig om att korrigera, avbryta annonskampanjen eller rätta uppgifterna på något annat sätt. NTF som också engagerat sig i annonseringen slår helt ifrån sig och skyller allt på Vägverket. Förmodligen finns det inte heller på NTF någon som kan räkna. Man måste ju med viss bävan konstatera att det numera uppenbarligen är tillåtet för statlig verksamhet att ostraffat lämna vilseledande information. Redan tidigare har ju det statliga företaget Posten visat upp den typen av beteenden.

Förutom felräkningen kommer man med påståendet att om man ökar hastighet från 80 till 90 km/h så ”ökar du risken att dö vid en olycka med hela 70 procent”. Observera alltså att det inte står något om hur stor risken är att faktiskt råka ut för en olycka även om det är det man försöker ge sken av och som den ouppmärksamme läsaren ser. Det går inte heller, på några villkor, att ge några exakta uppgifter om olycksrisk eller för den delen risk att dö i en olycka utan att ha koll på en mängd faktorer såsom fordonets beskaffenhet, väglag, omgivningar, tidpunkt, trafikintensitet, förarens förmåga osv. Att komma med tvärsäkra påståenden om ”70 procent” är inte seriöst. Dessutom påstår NTF att risken ökar med 100%. Det gör ju inte det hela mer trovärdigt.

Tänk så enkelt det hade varit om man hade bestämt sig för att faktiskt säga som det är, att trafiken inte alls är farlig om man bara är en aning försiktig och använder huvudet. Fast det får man inga miljardbudgetar till kameror och vajrar för…

Lämna ett svar