Klassfest – nej tack!

Det kom ett brev från ”Michael, Johan D, Daniel, Johan S och Magnus på Klassfest.com” som det står i avsändaradressen. De ville att jag skulle komma på klassåterträff med de personer jag gick i nionde klass med. Det som fick mig att bli en smula fundersam var den klasslista som är utskriven på utskickets andrasida med namn, bostadsort och telefonnummer till de som gick i samma klass. Detta är ju personuppgifter som man inte får hantera och publicera hur som helst. Men jag återkommer till detta, det finns ju även annat att titta närmre på.

Min erfarenhet av arrangemang av den typ som den aktuella klassåterträffen är att de ofta är dåligt organiserade med torftig mat, undermålig underhållning och dålig uppslutning. En snabb sökning på internet ger skäl för detta eftersom kritiken mot klassfest.com är omfattande. Det är många som vittnar om hur besvikna man är på de arrangemang företaget ordnar. I de fall företaget svarar är det alltid mycket ursäkter men ingen egentlig vilja att förbättra sig. Men vad är då detta för ett företag?

Klassfest.com är inget företag, däremot finns det ett företag bakom som enligt uppgift tidigare hette Barabamba AB men numera Klassfestfixarna Sverige AB som i sin tur ägs av moderbolaget West Coast Holding AB. Klassfestfixarna Sverige AB har en rätt spridd verksamhet i varje fall enligt deras verksamhetsbeskrivning:

Bolaget ska bedriva festarrangemang och cateringservice. Restaurangverksamhet. Konsulting inom hotell och restaurang. Handel med fordon, smycken, konst, aktier och värdepapper. Rådgivning gällande DR-DM (Direktreklam, Direktmarketing), distribution, grafisk produktion samt därmed förenlig verksamhet.

Man kan ju kanske tycka att detta är en, för ett aktiebolag, väldigt spretig verksamhet. Oavsett vilket är ju det hittillsvarande intrycket inte är det mest seriösa så nästa punkt på dagordningen är att ställa lite frågor med kopplingar till Personuppgiftslagen. Föga förvånande anser företaget att man till punkt och pricka följer lagstiftningen. För de flesta hade nog företagets svar varit överväldigande och de flesta hade nog gett upp i paragrafbläddrandet men skam den som ger sig.

Vi samlar in klasslistor, som är offentliga handlingar, från kommuner och skolor runt om i landet och på dessa får vi namn, tidigare adress, födelsenummer samt i vissa fall även personnummer. Vi uppdaterar sedan namn och adress och fyller även på med telefonnummer i förekommande fall.

Ur Personuppgiftslagens perspektiv är det tveksamt om kommuner och skolor har rätt att lämna ut den information som företaget efterfrågar. Detta eftersom det tydligt står i lagen att personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in, och att marknadsföra klassfester kan näppeligen höra till dessa. Det finns kommuner som vägrar lämnat ut information just av denna anledning.

Dock är det förmodligen så att företaget i sig hanterar de uppgifter man samlar in på ett i huvudsak korrekt sätt. Man sparar förmodligen inte uppgifter längre än man får t ex. Problemet är att när födelsedata eller personnummer finns med i materialet är kraven betydligt högre än annars för att få lov att behandla personuppgifterna över huvud taget. Och det är här vi kommer till en viktig punkt, företaget har ingen som helst förståelse för att lagen kräver samtycke från den registrerade för att personuppgifter ska få behandlas på det vis som företaget gör. Dessutom verkar man vara helt ointresserad av de problem som en publicerad klasslista kan medföra, t ex hos de personer som haft en besvärlig skolgång och som absolut inte vill vara med på någon återträff och riskera att träffa eller ha kontakt med gamla plågoandar. På en direkt fråga angående varför man gör detta och om man faktiskt anser sig ha rätt att skicka ut listor med personuppgifter utan samtycke från de berörda svarar man:

Detta gör vi efter önskemål från våra tidigare gäster. Det man har önskat är en klasslista i samband med inbjudan till klassfest. Vi har utgivningsbevis för vårt utskick.

Något förbluffad konstaterar man att företaget anser att det fyrsidiga reklamutskicket är en periodisk skrift och att den som sådan ska omfattas av Tryckfrihetsförordningen, vilket upphäver Personuppgiftslagen. Min egen bedömning är att det är lika stor sannolikhet att utskicket är en periodisk skrift som att Sveriges statsminister heter Kalle Anka.

Den titel som skriften ska ha enligt det utgivarbevis som finns är RE:UNITE. Denna titel finns endast angiven i mycket liten stil på högkant inne i utskicket tillsammans med uppgift om ansvarig utgivare. Det aktuella ”numret” av skriften är angiven som 1:2001 och det verkar ju vara något inaktuellt. Dessutom saknas annan information som uppgift om vem som tryckt skriften mm. Men framför allt är det ju ingen skrift i den bemärkelse lagen anger. Det är ett reklamutskick där de fyra sidorna innehåller text som är individuellt anpassad till mottagaren. Att dylika alster inte är att betrakta som periodiska skrifter och att de omfattas av Personuppgiftslagen torde vara självklart.

Några andra saker man kan påpeka är att företaget inte vet skillnaden på personuppgiftsombud och personuppgiftsansvarig.

Företaget har medvetet på sin webbplats lämnat vilseledande information avseende vilka uppgifter man samlar in, det har där inte framgått att man hanterar födelsedata och/eller personnummer. Företaget säger dock att man tänker åtgärda detta, något man dock inte gjort ännu så länge.

Om man nu trots det ovanstående tycker att det skulle vara trevligt med en klassfest ska man vara medveten om att de pengar man betalar för att vara med bara delvis går till själva klassfesten. Företaget arrangerar inte själv festerna utan lägger ut dessa på lokala krögare som är de som gör själva festjobbet. Och enligt uppgifter från initierat håll behåller företaget drygt hälften av pengarna för egen del och endast en mindre del går till själva festen. Så du som går på en sådan här fest och betalar 399 kr får inte direkt vad du betalat för utan bara fest för kanske 195 kr och det blir ju inte riktigt samma klass på arrangemanget då. Kanske det inte gör dig något att du blir lurad på det här viset, men du borde ju få reda på det.

Och om du undrar så tänker jag inte vara med på någon klassfest som arrangeras av Klassfest.com. Jag har ju lite krav på kvalitet…

Detta inlägg har 6 kommentarer

 1. Staffan C-B

  Hej!
  Jag gick på en dylik fest och det var det sämsta som jag varit på. Urusel mat, ingen värd, ingen musik, utslängda tallrikar på vanliga pubbord blandat med andra pubgäster. Jag känner mig lurad och funderar på hur jag ska förmedla detta till andra som funderar att gå på detta. Kanske också konsumentombudsmannen.
  MVH
  Staffan C-B

 2. Lars Ivarsson

  För den som undrar så har klassfest.com och företaget bakom numera gått i konkurs. Det återstår att se om företaget eller personerna bakom dyker upp i liknande sammanhang igen i framtiden.

 3. Ivan Boring

  Festen blir inte roligare än de som deltar. Du verkar vara en tråkig typ, så du gör alla en tjänst att inte dyka upp:)

  1. Lars Ivarsson

   Tråktyper – snart på en fest nära dig…

 4. Jan

  Varning!
  Det har framkommit att det ökända spamföretaget EMG Management Group Aktiebolag
  (Org.nummer: 556375-2608) köper listor med telefonnummer från aktörerna bakom Klassfesten. Detta pågår alltså fortfarande, trots att Klassfesten gått i konkurs.
  Se webbsida med fällningen.

 5. Jan

  Se länk till konkursen, med namn på huvudmännen. Namnen matchar Michael, Johan D, Daniel, Johan S och Magnus som nämnt ovan.
  Några av dessa skojare har alltså fortsatt att sälja personuppgifter som de tagit med sig från det konkursade bolaget.

Lämna ett svar