TV-avgiften – mer förlegad än någonsin.

TV-avgift eller ej har diskuterats genom årens lopp utan att något verkar förändras. TV-avgiften finansierar idag verksamheten hos SVT, SR och UR. Trots att teknikutvecklingen förändrat och fortsätter förändra hur vi konsumerar media och trots att TV idag alltmer konkurreras ut av andra former av underhållning och förströelse anses det i vissa kretsar fortfarande som omöjligt att förändra det nuvarande systemet med TV-avgift. Faktum är att man inte ens verkar vilja ha alternativ när man utreder förändringar inom public service. Utredningsdirektiv blir begränsade till att omfatta ”en utveckling av den nuvarande TV-avgiften” (Dir. 2007:71).

Tyvärr är ju upplägget med TV-avgift hopplöst föråldrat, byråkratiskt och innebär dessutom mer än 160 miljoner kronor i onödiga kostnader varje år. Redan när TV3 påbörjade sina sändningar 1987 och därmed TV-monopolet i praktiken upphörde skulle TV-avgiften ha gjort detsamma. 1990 startade TV4 sina sändningar i marknätet och alltfler kanaler tillkommer därefter via kabelnät, satellit och digitalnäten. Ändå verkar de ansvariga politikerna ha missat detta faktum. Man verkar inte se problemen med den nuvarande lösningen och de faktiska besparingar som samhället skulle göra på att använda en ren skattefinansiering av verksamheten. Naturligtvis finns även anledning att fundera över hur mycket public service vi kan ta del av och behöver med det digra informationsflöde som finns idag. Lite får man känslan att man måste fortsätta som man gjort eftersom man gjort likadant förut. SVT finns för att SVT finns. Särskilt mycket kreativt tänkande och nyskapande kan man inte hitta när det gäller public service i Sverige.

Radiotjänst påstår att ”9 av 10 betalar TV-avgift”, en uppgift som man måste ta med en rejäl nypa salt. Faktum är att sådana påståenden inte har minsta trovärdighet. Det framgår till exempel inte vilka nio av tio det rör sig om. Är det nio av tio hushåll? Eller nio av tio innehavare av TV-mottagare? Och hur vet man i så fall hur många de är? Om man räknar på antalet hushåll går det inte att komma upp i mer än 77% och då är ändå inte de företag som betala avgiften borträknade (uppgifter från Radiotjänst samt SCB). Man kan därför på goda grunder anta att 70-75% av hushållen betalar TV-avgift i dagsläget. Mer än en miljon hushåll gör det inte.

En fråga man även kan ställa sig är hur stor del av detta med TV-avgift som egentligen är glesbygdsstöd, Radiotjänst med cirka 120 anställda är ju placerat i Kiruna, det vill säga långt uppe i lappmarken. Man kan inte undgå att tänka tanken att detta finns med när politiker bara fortsätter i samma spår trots att man borde göra något helt annat. Det är trots allt runt 120 personer som man slipper ha i arbetsmarknadsåtgärder.

Förmodligen är det allt fler som inte anser att TV är något att lägga tid på. Hur ska man kunna hinna med att titta på TV när det finns så mycket viktigare och roligare saker att ägna livet åt? Och varför ska man då ha TV och betala avgift för något man inte är intresserad av? Snart finns dock risken att det inte hjälper att inte ha TV, även alla datorer som kan ta emot SVTs sändningar via Internet kommer att räknas som TV-mottagare och på ett bräde kan man kassera in många sköna miljoner från en massa svenskar som inte har det minsta intresse att gynna SVT på den egna ekonomins bekostnad. Eller helt enkelt för att man föredrar att få information från annat håll, kanske för att man inte anser att svensk public service är helt trovärdig.

SVT, Radiotjänst och dess anhängare och förespråkare talar ofta om fri television, att vara obunden och att TV-avgiften på något sätt skulle säkerställa detta. Men hur är det egentligen? Riksdagen fattar beslut om TV-avgiftens storlek, det är alltså politiker som bestämmer SVTs, SRs och URs budgettak. Det är regeringen som utfärdar sändningstillstånd och därmed sätter ramar och regler inom vilka områden och i vilken omfattning som SVT, SR och UR får och ska vara verksamma. Det är politiker som beslutar om vilka lagar som ska gälla för TV-sändningar, liksom för det mesta annat i samhället, lagar som plötsligt kan ändras när det finns en lämpligt sammansatt riksdagsmajoritet. Dessutom är det tillåtet i vissa fall med en sorts reklamfinansiering, det vill säga det som kallas för sponsring. Var är friheten och obundenheten? Att tro att en statligt sanktionerad verksamhet är obunden staten är enfald utan dess like. Att det sedan dessutom finns frågor angående hur objektiv nyhetsförmedling mm är hos SVT gör inte saken bättre. De som vill få korrekta och aktuella nyheter tar helst del av utländska nyhetsprogram utan svenskt ”public service filter”.

Så finns det en bättre lösning? Ja det finns det naturligtvis, och den är inte det minsta komplicerad. Avskaffa Radiotjänst och TV-avgiften omgående, banta SVT till en eller möjligtvis två public service-kanal(er), SR till tre-fyra kanaler och låt UR öka sin nuvarande verksamhet. Public service ska sända nyheter, information, smala program, alternativa program och program som inte finns i de kommersiella kanalerna. Däremot ska man inte försöka konkurrera med de kommersiella kanalerna. Verksamheten finansieras med skattemedel och riksdagen beslutar om tilldelning av medel på årlig basis. Då först skulle public service verkligen vara fritt, tillgängligt för alla utan avgifter. Om man dessutom samtidigt ser till att fler kanaler i det digitala marknätet blir fria, okodade, får man ett större kanalutbud. För vem vill eller ska behöva betala för att se på reklamfinansierad TV?

Sydsvenskan

Detta inlägg har en kommentar

  1. Charlotte

    Mycket intressant läsning. Blir ännu mer övertygad att INTE betala denna avgift. De påstår att de har mer positiv approach..eh tror inte det. Istället har det förmodligen att göra med Telias digital-tv och att de samkör register. Man undrar ju hur de kan sätta sprätt på flera miljarder kronor som de får in varje år. De jag stör mig mest på är att man inte får någon valmöjlighet utan blir påtvingad något man kanske inte vill ha. Visst det är kanske viktigt att ha en helt oberoende kanal men gör då som Lars föreslåR. Konkurrera inte med de kommersiella kanalerna.

Lämna ett svar