Sanningen om RFSU

Du kanske tror du vet vad RFSU är och vad de står för. Det gör du inte! Är du redo att få reda på lite mindre trevliga fakta?

RFSU är riksförbundet för sexuell upplysning, en förening som ska arbeta med opinionsbildning kring sexuell och reproduktiv hälsa, samt information och upplysning kring sexualitet och samlevnad, med mera. Det finns även ett företag, som ägs av föreningen, som säljer kondomer, glidmedel och annat. RFSU startades av bland annat Elise Ottesen-Jensen redan 1933 och tanken var att det skulle vara en organisation som sysslade med sexualupplysning och som arbetade för en förändring av den lagstiftning på området som fanns vid den tiden. Elise var en modig och stark kvinna som vågade stå upp mot inskränkta lagar och gjorde mycket för den frihet på sexualitetens område vi har idag. Hon var vid flera tillfällen nära att hamna i fängelse för sitt upplysande arbete. Tyvärr är dagens RFSU inte en riktigt lika modig organisation. Det finns, som du ska märka, all anledning att kritisera både verksamhet och ledarskap inom föreningen.

Få medlemmar – mycket pengar

RFSU har inte särskilt många medlemmar. Faktum är att RFSU har väldigt få medlemmar i förhållande till sitt samhällsinflytande. När man frågar de oinsatta tror rätt många att RFSU är någon sorts myndighet och när det står klart att det faktiskt är en förening vi talar om hamnar gissningarna i storleksordningen några hundratusen medlemmar. Detta är dock långt ifrån verkligheten. Senaste notering är bara ca 2900 medlemmar totalt. Trots föreningens synnerligen begränsade medlemsantal har man inflytande på en rad områden och räknas av gammal vana, men utan egentlig anledning, som en remissinstans och samhällsinstitution.

PengarI brist på större medlemsantal är RFSU istället snuskigt välbärgat. En normal förening med några tusen medlemmar skulle drömma våta drömmar över en budget på ett par miljoner. Men sådant är småpengar i detta sammanhang. RFSU är nämligen goda för minst 1.5 miljarder kronor. Ja, du läste rätt. Ett tusen femhundra miljoner plus minus något hundratal miljoner beroende på hur man värderar varumärken, okända tillgångar med mera. RFSU skulle faktiskt kunna köpa en ny Volvo till varje medlem och ändå ha tillräckligt med pengar över för ett hyfsat frikostigt bensinkonto. Säg någon annan förening som skulle kunna göra sådant.

Ledningen

Tack vare de enorma tillgångarna kan RFSU ha en perverst stor styrelse, både förbundsordförande och generalsekreterare, arbetsutskott, en stor avlönad stab och ett rejält kontor vid Medborgarplatsen i huvudstaden. Man behöver inte bry sig om vad man håller på med egentligen, vilket förmodligen är grunden till att föreningen numera är mer förvaltande än framåtskridande.

Man kan inte säga särskilt mycket positivt om RFSU:s ledning. Den verkar bestå av akademiker med egna agendor och med en oförmåga att förstå följderna av tagna beslut. Värst är ändå deras förbundsordförande. Ett okunnigt, arrogant och totalt humorbefriat fruntimmer som det dessutom är omöjligt att genomföra någon som helst diskussion med. Hon bestämmer i förväg vad som gäller och därefter är all kommunikation enkelriktad, med andra ord är hon en person som totalt struntar i omgivningens synpunkter och som tror hon har rätt för jämnan. Så är det ju dock inte, snarare tvärtom. Att läsa och förstå en text på en nivå högre än den rent grundläggande verkar vara svårt för henne samtidigt som hon är en naturbegåvning när det gäller att förtala och förolämpa föreningens medlemmar och aktiva. Det finns dessutom uppgifter från mycket trovärdigt håll att hon sympatiserar med militanta feminister och anser att det är helt i sin ordning att rabiata lesbianer spöar upp dem de anser vara våldtäktsmän. Här måste jag påpeka att jag gör ett undantag från min vanliga policy att publicera namn och ibland bild på de jag kritiserar. Det är dock inte av omtanke om personen ifråga utan för att jag inte vill besudla denna webbplats med vederbörandes motbjudande uppenbarelse.

Rättigheter – och skyldigheter

RFSU pratar vitt och brett om alla människors rätt att vara, välja och njuta. Vad man inte verkar förstå är att rättigheter alltid är kopplade till någon sorts skyldigheter, ansvar eller begränsningar. Man vill få det att framstå som om det var möjligt att ägna sig åt sexuell njutning utan begränsningar, något som inte alls är fallet. Det uppstår nämligen en liten komplikation i sammanhanget. Det handlar om sådant som ibland blir resultatet av sexuell aktivitet. Nej, jag tänker inte på vissa intima sjukdomar utan på barn. Barn

Om man ska ha en fullständig frihet att välja och njuta så innebär det att det inte finns några begränsningar vad gäller barnalstrande. Detta är också RFSU:s officiella hållning. Uttalanden bara för någon vecka sedan visar att man inte verkar särskilt insatta i problemen med överbefolkningen i världen utan snarare ser det som positivt att det föds så mycket barn som möjligt. Men alla samhällen har begränsningar för vad medborgarna kan göra. I detta fallet finns det ekonomiska, sociala, kulturella och även rent juridiska begränsningar vad gäller möjligheten och rätten att skaffa barn. Det förutsätts att föräldrar både har ekonomi, tid och förmåga att ta hand om sin avkomma. Visst ställer samhället upp med vissa ekonomiska och omhändertagande resurser men det är ändå föräldrarna som har huvudansvaret för sina barn. Och därför finns det begränsningar i rätten att vara, välja och njuta. Om du tar ditt ansvar som potentiell förälder måste du göra vissa begränsningar i ditt liv. I annat fall tar du ifrån ditt barn dess rätt att vara, välja och njuta. Någon måste stå tillbaka, föräldern eller barnet. RFSU står i realiteten för ett ohämmat, oansvarigt och obegränsat barnalstrande, något som ligger fullständigt fel i tiden och är fullständigt absurt. Än mer absurt är deras oförmåga att faktiskt förstå detta.

Gravt utvecklingsstörda ska skaffa barn

I RFSUs värld ska alla tillåtas skaffa barn, även gravt förståndshandikappade eller tunga missbrukare. Det innebär att personer som själv är på ett barns nivå, även om de råkar ha en vuxen persons kropp och sexualitet, ska skaffa barn som de naturligtvis inte kan ta hand om. Det innebär att personer som förgiftar sina egna kroppar, med tung narkotika eller stora mängder alkohol, ska skaffa barn som redan som foster drabbats av livslånga och kroniska problem på grund av föräldrarnas beroenden.

Det är ett känt faktum inom socialtjänst och i liknande sammanhang att det finns vårdtagare, som inte kan ta vara på sig själv och som är beroende av hjälp och stöd för mycket av det som sker i deras liv, som gång på gång blir gravida (jag förutsätter att läsaren förstår att detta rör enbart kvinnor). Dessa människor kan inte ta hand om barn, om det faktiskt skulle födas något barn av sådana personer skulle barnet tas omhand av socialtjänsten omgående eftersom det är enda sättet att säkerställa barnets väl och överlevnad. För socialtjänsten är dessa vårdtagare ett ständigt problem eftersom de inte kan sköta sådant som p-piller eller andra preventivmedel. De alternativ som finns, förutom återkommande aborter, är att operera in en p-stav så att graviditeter undviks eller smussla ner p-piller i vårdtagarnas mat. Det bäst alternativet hade dock varit att vårdtagarna hade låtit sterilisera sig, i varje fall när det rör sig om personer som aldrig själv kan ta hand om ett barn. I särskilt problematiska fall borde tvångssterilisering vara möjlig, i varje fall efter någon form av rättslig prövning. Det handlar trots allt om ett barns rätt att slippa en uppväxt i misär och utebliven barndom, något som alltför ofta kan bli fallet när barn redan från låg ålder i realiteten måste ta ansvar för sina föräldrar. Det ovanstående är dock inget man talar om öppet från sociala institutioner och det beror förmodligen delvis på de stigmatiserande tvångssteriliseringar som skedde i Sverige under 1900-talet, under former som var allt annat än rättssäkra. Det är dock skillnad på att begränsa personers fortplantningsförmåga godtyckligt och i sådana fall där det faktiskt är det bästa för alla parter. Detta är dock inget som företrädare för RFSU förstår. För dem existerar inte problemet ens.

Du ska inte föda utöver din förmåga att fostra och livnära. Det är skillnad på rätten att leva och rätten att ge liv.

Elise Ottesen-Jensen

Tankeförbud

Det råder ett reellt tankeförbud inom RFSU. Det är inte tillåtet att ha åsikter som inte till punkt och pricka överensstämmer med de idéprogram mm man tagit fram. Som alla som har lite erfarenhet och tankeförmåga vet är det just genom att tänka nytt, genom att ifrågasätta och nagelfara det nuvarande som man hittar nya vägar och utvecklas. En organisation som låser fast sig i det nuvarande och hellre förvaltar än utvecklas går faktiskt bakåt. Så är det i RFSU idag. Den som har fräckheten att ifrågasätta visas på porten. Men vad är väl några medlemmar mer eller mindre när man har massor med miljoner i kassakistan. RFSU:s förbundsordförande drar sig inte för att uttrycka sådant som:

åsikter somframförs inte är förenliga med ett medlemskap i RFSU

Att aktivt driva dessa ståndpunkter är inteförenligt med ett medlemskap i RFSU och inte möjligt att kombinera med attföreträda organisationen, varken internt eller offentligt.

Man får inte tycka eller tänka som man vill om man är medlem i RFSU. Punkt. Notera även den intelligenta hopskrivningen av ord förbundsordföranden ägnar sig åt.

Omskärelse

Jag har redan tidigare kritiserat RFSU för dess hållning rörande manlig omskärelse, denna barbariska sedvänja som tillåts endast för att makthavarna är patetiskt ängsliga så fort de måste hantera något som rör religionsutövning. Fast omskärelse har inte med religion att göra, egentligen. Det handlar snarare om tillhörighet till en grupp, en tillhörighet som även kan vara tvångsmässig för den som i späd ålder fått sitt könsorgan lemlästat utan någon som helst medicinsk anledning.

ReligionDen enda rimliga hållningen är ett totalt förbud mot alla ingrepp på barn som inte krävs rent medicinskt. Eftersom det finns ett förbud mot kvinnlig omskärelse borde det inte vara så svårt att få till ett förbud som gäller alla barn, oavsett kön. Men så långt vågar inte RFSU gå. Räddhågsenheten är uppenbar och man vill istället nå någon sorts resultat genom information. Lycka till med det, jag tror säkert att RFSU:s informationsbroschyrer har större inverkan på religiösa personer än flertusenåriga religiösa skrifter och traditioner.

Men det finns även en annan anledning till att man inte kunnat bestämma sig för att förorda ett förbud. Det finns ett antal personer med viss religiös tillhörighet i och kring förbundsledningen och dessa personer verkar alltså i egen sak och bortser från det lidande och de konsekvenser deras agerande medför. Sådana människor kan jag inte ha något som helst förbarmande med. Dessutom kan man fråga sig varför det ska vara tillåtet att frånta pojkar som föds i vissa religioner rätten att njuta fullt ut sexuellt som vuxna, eller för den delen att själva få välja angående religiös hemvist eller modifierande ingrepp gällande den egna kroppen. Se där, ännu ett rejält undantag i RFSU:s heliga triad om vara, välja och njuta.

Skolinformatörer

På vissa platser i landet har RFSU skolinformatörer som mot ersättning är ute i skolor och informerar om sex, preventivmedel mm. Man kan kanske tycka att en så välbeställd organisation som RFSU skulle kunna tillhandahålla sådan information gratis som en samhällsservice, men inte alls. Man får i realiteten dessutom bidrag från vissa kommuner och landsting för att ge skolor sexinformation till rabatterat pris.

Nu tror du kanske att det är proffs som är ute och informerar i skolorna. Men då är du dåligt informerad. Det är i högsta grad en amatörverksamhet det handlar om. De flesta skolinformatörer är relativt unga och oerfarna personer, ofta utan någon pedagogisk utbildning alls och med en snabbkurs på några dagar inom sexrådgivning i RFSU:s regi. Det är sådana personer som pratar sex med elever i grundskolan.

Lokal verksamhet

RFSU vill gärna ha mer lokal verksamhet. Den lokala verksamheten är i stort ideell, dvs den utförs av frivilliga utan någon form av betalning, med undantag för de få platser där det finns enstaka anställda eller där det bedrivs någon form av skolinformationsverksamhet. Tyvärr är man inte särskilt bra på att hantera lokalföreningar från moderföreningen. Man har anställda stödpersoner som ska serva de lokala föreningarna men vad hjälper det när vissa av dessa personer själva är både oerfarna, enfaldiga och katastrofalt okunniga. Man lockar också föreningsmässigt totalt oerfarna personer att starta en lokal verksamhet utan att de förstår vad de ger sig in på och vilken grad av engagemang som faktiskt krävs. Det saknas dessutom en policy för lokalföreningars geografiska områden och man ser inga problem med att starta nya föreningar som bara ligger ett par mil från varandra. Den som har någon som helst föreningserfarenhet vet att man inte kan ha för små lokala verksamheter eftersom de då inte kommer upp i vad man kan kalla en kritisk massa där det finns tillräckligt med aktiva medlemmar för att alla föreningens uppgifter ska kunna hanteras och fungera långsiktigt. Eftersom bara en bråkdel av alla medlemmar är aktiva behövs det minst något hundratal lokala medlemmar för att en lokalförening ska vara långsiktigt uthållig och kunna bedriva någon vettig verksamhet.

Även här kan man väl misstänka att moderföreningens rikedom och ledningens förmodade oerfarenhet i föreningsfrågor gör att man inte förstår hur saker fungerar på lokal nivå. Personligen skulle jag inte dra mig för att kalla RFSU:s ledning för en hoper klantarslen. Därmed inte sagt att det inte finns fantastiska personer inom föreningen.

Är du medlem?

Om du varit intresserad av att bli medlem hoppas jag att denna lilla inblick i RFSUs inre avskräckt dig tillräckligt och att du nu kommit på bättre tankar.

Om du är medlem skulle jag utan tvekan rekommendera dig att inte betala medlemsavgiften nästa gång det blir aktuellt. Drastiskt sjunkande medlemstal är tyvärr ett av de få sätt som finns för att förändra en organisation som inte tillåter varken intern eller extern kritik, nytänkande eller ifrågasättande.

 

Skriv en kommentar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>